Jak zgłosić szkodę?

W przypadku zaistnienia szkody zadzwoń po pomoc do naszego Centrum Operacyjnego, gdziekolwiek się znajdujesz. Numer telefonu podany jest na Twojej polisie ubezpieczeniowej albo na innym dokumencie przekazanym przez ubezpieczyciela.

Jeżeli nie zgłosiłeś szkody do Centrum Operacyjnego w dniu jej powstania, z przyczyn niezależnych od siebie lub siły wyższej, zobacz, jakie dokumenty są wymagane do rozpatrzenia Twojego roszczenia.

Dokumenty do pobrania

Zgłoszenie szkody

Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia roszczenia i zwrotu kosztów medycznych:

  • polisa ubezpieczeniowa (kopia polisy),
  • oryginały rachunków, dowodów ich zapłaty,
  • dokumentacja medyczna,
  • wypełniony formularz zgłoszenia szkody.

Po zarejestrowaniu szkody, w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji lub udzielenia dodatkowych wyjaśnień, skontaktujemy się z Tobą. Powyższe dokumenty wyślij na adres swojego Ubezpieczyciela lub bezpośrednio do nas.

Chcesz zgłosić inną szkodę (bagażową, OC, NNW, Assistance Komunikacyjne, odwołanie uczestnictwa w podróży, inne)? Skontaktuj się z naszym Centrum Operacyjnym.

Zawsze konsultuj (zapoznaj się i postępuj zgodnie z zapisami) otrzymane od Ubezpieczyciela Ogólne Warunki Ubezpieczenia!
Pamiętaj, należyte skompletowanie dokumentacji i podanie numeru konta bankowego przyspiesza likwidację Twojej szkody.

Osobiste zgłoszenie szkody

Nasza firma nie prowadzi punktu obsługi klienta. Pracownicy odpowiedzialni za likwidację szkód pracują w dni robocze w godzinach od 08:00 do 15:00.

Jeżeli chcesz osobiście przynieść dokumenty - zrób to w tych godzinach. Wydrukuj i wypełnij odpowiednie dokumenty i przyjdź do naszej siedziby, ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa.