Centrum prasowe

27/02/2024

Samochód zastępczy ważniejszy niż powrót do zdrowia? Zapytano Polaków, co sądzą o usługach assistance

Prawie 4 na 5 Polaków (77 proc.) wie, czym są usługi assistance, a co piąty deklaruje, że korzystał z nich w ostatnim roku. Badani baczniej przyglądają się ofertom ubezpieczeniowym dostępnym na rynku i coraz częściej wybierają te, które zawierają w sobie pakiet assistance. Dla 68 proc. dodatkowe usługi zawarte w polisie to większe poczucie bezpieczeństwa i komfort psychiczny. Cykliczne badanie Mondial Assistance pokazuje rosnącą świadomość assistance i skalę korzystania z takich usług.

Więcej