Produkty i usługi

Usługi telemedyczne

Pakiet Telemedyczny to szeroki pakiet specjalistycznych usług telemedycznych, dostosowanych do potrzeb zdrowotnych wszystkich członków rodziny na różnych etapach życia.

Rozwiązania telemedyczne to:

 • dostępność profesjonalnej pomocy 24h na dobę, 365 dni w roku,
 • poczucie bezpieczeństwa i wsparcie dla całej rodziny,
 • szybkość i wygoda korzystania,
 • większa swoboda i samodzielność użytkownika.

Teleopieka Kardiologiczna

Przesyłanie badań EKG na odległość oraz konsultacje telefoniczne z lekarzem Centrum Telemedycznego 24h.

W ramach usług świadczymy pomoc osobom ze schorzeniami kardiologicznymi, które narażone są na utratę życia lub zdrowia bez stałego monitorowania pracy serca.

Głównym celem takich programów jest zapewnienie stałej opieki dla Klientów z chorobami serca tak długo, jak tego wymagają. Pacjent otrzymuje urządzenie, które stale bada podstawowe parametry wydolności serca. W każdej chwili może mieć wykonane badanie EKG, ma również dostęp do telefonicznej konsultacji z lekarzem kardiologiem, a jego badania i konsultacje lekarskie są archiwizowane. Jeśli przeprowadzone badanie EKG wskazuje na zagrożenie życia pacjenta, Mondial Assistance wzywa karetkę pogotowia. Teleopieka Kardiologiczna działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Telemonitoring KTG

Tele- i wideokonsultacje położniczo-ginekologiczne dla kobiet w ciąży, wraz z możliwością przesyłania badań KTG. Telemonitoring KTG umożliwia ciężarnym kobietom wykonywanie badań KTG w warunkach domowych oraz konsultowanie wyników z personelem medycznym Centrum Telemedycznego.

Podobnie do tradycyjnych pomiarów KTG, pozwala na odczyt czynności serca płodu (FHR).

Zalety Telemonitoringu KTG:

 • łatwość obsługi – do wykonania badania nie jest potrzebna pomoc położnej,
 • urządzenie wyklucza wszelkie promieniowanie (także ultradźwiękowe),
 • ciągły nadzór płodu jest możliwy w przyjaznym i dogodnym otoczeniu.

Telerehabilitacja Kardiologiczna

Telerehabilitacja Kardiologiczna jest kompleksowym działaniem mającym na celu:

 • prewencję chorób serca,
 • leczenie oraz poprawę jakości życia i funkcjonowania pacjentów,
 • ograniczenie postępów choroby,
 • zmniejszenie śmiertelności wynikającej z chorób układu krążenia.

Dzięki Telerehabilitacji Kardiologicznej pacjenci chorzy na serce mogą wykonywać ćwiczenia w warunkach domowych. Pacjent wyposażany jest w niewielkie urządzenie, poprzez które lekarz zdalnie monitoruje pracę jego serca, wagę i ciśnienie, a także zaleca ćwiczenia i czuwa nad ich wykonaniem.

Jest to szczególnie cenne rozwiązanie dla osób starszych, niepełnosprawnych lub zamieszkałych w znacznej odległości od szpitala.

Pakiet Senior Kompleksowa pomoc w domu

Senior Assistance to pakiet, którego rolą jest zapewnienie stałej opieki starszym osobom w ich domach. Składa się on z kompleksowego wsparcia medycznego i dostępu do różnych specjalistów – pielęgniarki, rehabilitanta czy psychologa. W określonych sytuacjach Senior Assistance zapewnia transport do szpitala, pomoc domową po hospitalizacji czy opiekę nad zwierzętami. Dostarczane są również leki, posiłki i sprzęt rehabilitacyjny do domu chorego.

Usługi Senior Assistance są świadczone w następstwie nagłego zdarzenia skutkującego:

 • pobytem w szpitalu,
 • koniecznością przebywania w domu,
 • trudną sytuacją losową.

W ramach pakietu oferujemy również usługi informacyjne ogólnie dotyczące zdrowia czy konkretnego schorzenia.