Produkty i usługi

Ubezpieczenie telefonu i płatności mobilnych

Transakcje dokonywane za pomocą urządzenia mobilnego, np. smartfonu lub zbliżeniowej karty płatniczej, to coraz popularniejsza forma płatności. Karty płatnicze z technologią NFC, czyli Near Field Communications, to już ponad 80% wszystkich kart wydanych przez banki w Polsce. Liczba terminali z technologią zbliżeniową w naszym kraju przekroczyła 200 tysięcy. Ubezpieczenie płatności zbliżeniowych wykonanych telefonem komórkowym przez osobę nieuprawnioną to odpowiedź na potrzeby konsumentów, dla których smartfon staje się coraz ważniejszym narzędziem – mobilnym portfelem, dlatego rosnące znaczenie ma dla nich jego bezpieczeństwo.

Standardowe ubezpieczenie telefonu komórkowego

Mondial Assistance, w oparciu o rynkowe doświadczenie i potrzeby odbiorców, w ramach ubezpieczenia telefonu, obejmuje ochroną następujące zdarzenia:

  • kradzież i rabunek telefonu komórkowego - obejmuje kradzież z włamaniem, rabunek lub kradzież zuchwałą, pod warunkiem potwierdzenia utraty telefonu protokołem policyjnym i zgłoszenia do operatora sieci telefonii komórkowej, z którego usług Klient korzysta, wniosku o zablokowanie utraconego aparatu na podstawie numeru seryjnego IMEI,
  • uszkodzenie telefonu (Casco) - dotyczy sytuacji przypadkowego uszkodzenia telefonu, który wymaga naprawy w celu przywrócenia jego prawidłowego działania. Jest to produkt działający niezależnie od standardowej gwarancji, obejmujący dodatkowe, nieobjęte nią zdarzenia,
  • nieuprawnione użycie telefonu - użytkownik otrzymuje zwrot kosztów połączeń wykonanych z jego telefonu przez osobę nieuprawnioną, po kradzieży lub rabunku telefonu. Warunkiem jest zgłoszenie do operatora sieci telefonii komórkowej, z którego usług Klient korzysta, wniosku o zablokowanie utraconego aparatu na podstawie numeru seryjnego IMEI wraz z potwierdzeniem zdarzenia udokumentowanego protokołem z policji.

Ubezpieczenie płatności zbliżeniowych wykonanych kartą płatniczą

Ubezpieczenie dotyczy wszelkich nieuprawnionych transakcji zbliżeniowych (np. PayPass/PayWave), wykonanych po kradzieży lub rabunku karty, w kwocie do równowartości 150 euro (niezależnie od liczby transakcji). Warunkiem jest zgłoszenie kradzieży na policję i zastrzeżenie karty w banku.

Bezpieczna kieszeń

W razie kradzieży z włamaniem, rozboju lub wymuszenia rozbójniczego gwarantujemy:

  • zwrot kosztów zakupu zamka lub dorobienia kluczy,
  • zwrot kosztów wydania nowych dokumentów (m.in. dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego),
  • zwrot kosztów zakupu nowego portfela,
  • zwrot kosztów wydania duplikatu karty SIM,
  • zwrot kosztów zakupu nowego telefonu.