Produkty i usługi

Ubezpieczenie rowerzysty

Aby rowerzysta mógł być pewny, że on i jego rower jest w pełni chroniony, potrzebny jest pakiet ubezpieczeń wraz z pomocą assistance.

Casco rowerowe

Mondial Assistance wypłaci odszkodowanie w przypadku utraty roweru. Ubezpieczenie dotyczy kradzieży z zamkniętego pomieszczenia oraz rabunku. Zwrócimy także koszty naprawy uszkodzonego w wyniku wypadku roweru.

Pomoc medyczna po wypadku

W ramach ustalonego limitu gwarantujemy transport medyczny, wizyty lekarskie, rehabilitację i opiekę pielęgniarską. Ponadto zorganizujemy i opłacimy wizytę u psychologa oraz pomoc stomatologiczną.

NNW rowerowe

Co roku dochodzi do tysięcy wypadków z udziałem rowerzystów. Gwarantujemy ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, dzięki któremu Klient otrzyma odszkodowanie w razie uszczerbku na zdrowiu. Dzięki ubezpieczeniu NNW Klient po wypadku i w czasie rekonwalescencji, będzie miał przynajmniej jedno zmartwienie mniej.

OC rowerowe

Gdy uszkodzisz cudzy sprzęt, nieruchomość lub inne mienie, musisz liczyć się z kosztami wynikającymi z powstałej szkody. Z ubezpieczeniem OC nawet, gdy Klient zarysuje zaparkowane auto, doprowadzi do stłuczki samochodów, czy wjedzie na pieszego – nie musi martwić się o odszkodowanie. Zapłacimy za szkody wyrządzone nieumyślnie.

Transport roweru

W razie awarii lub kolizji roweru gwarantujemy zwrot kosztów jego transportu.

Pomoc prawna

Pomoc prawna dla rowerzysty to odpowiedź na zapotrzebowanie w zakresie opieki prawnej nad użytkownikiem dróg publicznych. Mondial Assistance może udzielać informacji dotyczących dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi na drodze cywilno-prawnej, zasad postępowania przy kolizji drogowej lub w razie uszkodzenia cudzego mienia.

Infolinia rowerowa

W ramach Infolinii rowerowej Mondial Assistance zapewnia Klientom informacje z zakresu:

doboru rodzaju roweru do planowanego użytkowania, serwisów rowerowych i części zamiennych, bezpieczeństwa użytkowania roweru czy dostępnych akcesoriów rowerowych.