Produkty i usługi

Krajowe usługi medyczne

Klienci korzystający z usług Mondial Assistance mogą być pewni specjalistycznej i fachowej pomocy, która zostanie im udzielona w razie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania na terenie Polski.

Wizyta lekarska

Kiedy klient staje się naszym pacjentem, dokładamy starań, aby przebieg procesu leczenia był jak najlepiej dostosowany do jego potrzeb. Organizujemy wizyty lekarza pierwszego kontaktu w domu, innym miejscu pobytu pacjenta czy też w placówce medycznej, a także wizyty u lekarzy specjalistów. 

Transport medyczny

Zawsze gdy istnieje potrzeba przewiezienia naszych pacjentów, jesteśmy do ich dyspozycji. Organizujemy transporty w razie zachorowania czy wypadku do placówki medycznej i z powrotem. Jeżeli jest takie wskazanie lekarskie, organizujemy również transport pomiędzy placówkami medycznymi. 

Wizyta pielęgniarska

Po hospitalizacji pacjenta i przewiezieniu go do domu priorytetem staje się rekonwalescencja. Organizujemy wizyty pielęgniarki, która wykona zabiegi medyczne, rehabilitacyjne, pielęgnacyjne czy higieniczne. Pomoże również w przygotowaniu posiłku czy zrobieniu niezbędnych zakupów.

Pomoc psychologa

Jest to specjalistyczna pomoc, którą Mondial Assistance zapewnia w trudnych momentach związanych ze śmiercią, chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem.

Organizacja procesu rehabilitacji

Proces rehabilitacyjny, w zależności od skomplikowania danego przypadku, może trwać miesiącami, a nawet latami. Jest to trudny okres dochodzenia do stanu sprawności. Organizujemy rehabilitację oraz odpowiednie zabiegi w domu lub w placówce medycznej.

Dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego

Wszystko dla podniesienia komfortu naszych klientów – wypożyczamy sprzęt lub dokonujemy jego zakupu oraz dostarczamy go pod wskazany adres.

Dostawa lekarstw do domu

Nawet przy dolegliwościach grypowych, nie mówiąc już o poważnych i trudnych przypadkach medycznych, Państwa klienci mogą nie mieć możliwości wyjścia z domu po leki – każdy z nas może znaleźć się w takiej sytuacji. Mondial Assistance wykupi leki przepisane przez lekarza i dostarczy je pod wskazany adres.

Organizacja opieki nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi

Poważne zachorowanie czy wypadek, podczas którego ucierpiał klient, jest sytuacją trudną również ze względu na dzieci czy osoby niesamodzielne pozostające pod jego opieką. Mondial Assistance zapewni im bezpieczną podróż do wskazanych przez klienta członków rodziny lub odwrotnie, a także zorganizuje opiekę pielęgniarki środowiskowej w miejscu zamieszkania.

Organizacja prywatnych lekcji

Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, dziecko będzie musiało przebywać w domu powyżej 7 dni, zgodnie z dokumentem zwolnienia lekarskiego, zapewnimy organizację i pokrycie kosztów prywatnych lekcji w miejscu zamieszkania.

Infolinia medyczna

Serwis zapewniający kontakt telefoniczny z lekarzem lub pielęgniarką przez całą dobę. Szczegóły dotyczące tego produktu znajdziecie Państwo w dziale „Infolinie”.

Wizyta położnej

Po urodzeniu dziecka młodzi rodzice często potrzebują fachowego wsparcia od położnej lub pielęgniarki. Zorganizujemy wizytę położnej, która pokaże, jak pielęgnować noworodka i nauczy podstawowych zasad opieki nad małym dzieckiem.

Osobisty trener fitness

Osobisty trener fitness to usługa dla każdego, kto chce zadbać o swoje zdrowie. Mondial Assistance zorganizuje spotkania z osobistym trenerem, który opracuje zestaw ćwiczeń i harmonogram treningów oraz będzie towarzyszył w czasie treningów naszemu klientowi. Usługa przysługuje po dłuższej chorobie lub nieszczęśliwym wypadku.

Infolinia „Baby assistance”

W ramach infolinii „Baby assistance” zapewniamy dostęp do informacji o ciąży i porodzie, badaniach prenatalnych, obowiązkowych szczepieniach niemowląt, opiece i pielęgnacji nad noworodkiem. Więcej szczegółów w dziale Infolinie.

Portal dietetyczny

Z myślą o propagowaniu zdrowego trybu życia stworzyliśmy wielofunkcyjny portal dietetyczny. Dzięki portalowi klienci nie tylko dowiedzą się o zasadach zdrowego żywienia czy dietach, ale także zyskają indywidualną poradę od profesjonalnego dietetyka, obliczą wskaźniki BMI czy wielkość zapotrzebowania energetycznego. Użytkownicy portalu mogą skorzystać ze zdalnej konsultacji z dietetykiem. Łatwo dostępna fachowa pomoc ułatwi podjęcie decyzji o rozpoczęciu diety. Wiemy, że oprócz chęci, do zmiany nawyków żywieniowych potrzebna jest specjalistyczna wiedza i dokładny plan działania. Portal dietetyczny jest właśnie po to. Serwis stworzony jest z modułów, które można udostępniać klientom w zależności od decyzji naszego Partnera biznesowego.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w kraju (NNW)

Oprócz doraźnej pomocy w razie wypadku lub zachorowania klienci mogą liczyć na wypłatę odszkodowania w ramach ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w kraju (OC)

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna związana z postępowaniem klienta i szkodami rzeczowymi, jak i osobowymi wyrządzonymi osobom trzecim na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Powtórna Opinia Medyczna

Powtórna Opinia Medyczna to ściśle dopasowana do potrzeb indywidualnego pacjenta usługa umożliwiająca konsultację medyczną z uznanymi w skali międzynarodowej specjalistami w diagnozowaniu i leczeniu danego schorzenia.

Usługa umożliwia:

  • potwierdzenie lub weryfikację dotychczasowej diagnozy,
  • weryfikację dotychczas stosowanego leczenia i proponowanej dalszej kuracji,
  • ustalenie możliwości zastosowania alternatywnego leczenia,
  • wskazanie optymalnej terapii spośród,
  • zaproponowanych metod leczenia.

Pomoc w powrocie do zdrowia po nieszczęśliwym wypadku w kraju

W ramach pakietu zapewniamy klientom szeroki zakres świadczeń medycznych i assistance ułatwiający powrót do zdrowia po doznanym wypadku.

Organizujemy i pokrywamy koszty procesu rehabilitacji, wizyt u lekarzy specjalistów oraz niezbędnych badań diagnostycznych (m.in. tomografię komputerową, rezonans magnetyczny). Zapewniamy też transport medyczny. Jest to produkt atrakcyjny dla klientów instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, firm telekomunikacyjnych, dostawców mediów. Posiadacze tego ubezpieczenia mogą w ten sposób zapewnić bezpieczeństwo i sprawną pomoc medyczną sobie i swoim bliskim. Ubezpieczeniem objęty może być każdy, niezależnie od wieku, a produkt ten dostępny jest również w wariancie rodzinnym.

Oferowane usługi:

  • wizyta u lekarza specjalisty,
  • transport medyczny,
  • organizacja procesu rehabilitacji,
  • organizacja sprzętu rehabilitacyjnego,
  • pomoc psychologa.