Produkty i usługi

Infolinie

Łatwy dostęp do sprawdzonych informacji jest kluczem do sukcesu. Infolinie Mondial Assistance to wiedza z pewnego źródła, którą Państwa Klient może uzyskać szybko i sprawnie, wykonując jeden telefon.

Nasi konsultanci odpowiedzą na szeroki zakres pytań, z wielu dziedzin. Co ważne, informacje te, jak wszystkie nasze usługi, oferujemy Klientom indywidualnym nieodpłatnie. Mondial Assistance w każdym momencie może opracować i wdrożyć do obsługi dowolny zakres tematyczny infolinii. W zależności od wymagań Partnera biznesowego przygotujemy infolinię na interesujący go temat.

Infolinia medyczna

W razie problemów zdrowotnych zapewniamy całodobowy dostęp do Infolinii medycznej, proponując telefoniczną rozmowę z lekarzem Mondial Assistance. Nasi Operatorzy udzielają informacji medycznych w zakresie:

 • diet: bezglutenowej, bogatoresztkowej, cukrzycowej, ubogobiałkowej, niskocholesterolowej, niskokalorycznej, redukcyjnej, wątrobowej, wrzodowej, bogatobiałkowej,
 • leków: działania, interakcji z innymi lekami, skutków ubocznych, dawkowania,
 • ciąży: objawów ciąży, rozwoju płodu, badań, zagrożeń, diety i tabeli dietetycznej,
 • grup wsparcia: narkomania, alkoholizm, nikotynizm, przemoc domowa, samotne matki, kobiety w trudnej sytuacji rodzinnej, choroba nowotworowa, cukrzyca, otyłość, anoreksja, bulimia, zawał, mastektomia, depresja,
 • zabiegów i badań medycznych: gastroskopia, kolonoskopia, koronarografia, rezonans magnetyczny, ultrasonografia,
 • profilaktyki zachorowań na grypę.

Infolinia weterynaryjna

W ramach serwisu Infolinia weterynaryjna Mondial Assistance zapewnia Klientom indywidualnym niezbędną wiedzę w zakresie:

 • żywienia psa lub kota,
 • pielęgnacji zwierząt,
 • przygotowania do zabiegów oraz pielęgnacji po nich,
 • koniecznych szczepień (kalendarz szczepień),
 • żywienia i pielęgnacji szczeniąt,
 • informacji o najczęstszych problemach zdrowotnych,
 • danych teleadresowych placówek weterynaryjnych oraz godzin ich otwarcia,
 • informacji teleadresowych hoteli dla zwierząt,
 • informacji na temat niezbędnych formalności i dokumentów wymaganych w podróży,
 • w ramach usługi Klientowi przysługuje również konsultacja telefoniczna z weterynarzem.

Infolinia remontowo-budowlana

Serwis ten umożliwia dostęp do informacji, które mogą być użyteczne przy prowadzeniu prac budowlanych. Dostarczamy wiedzy na temat:

 • formalności, jakich trzeba dokonać przy remoncie mieszkania,
 • formalności, jakich trzeba dokonać przy zakupie działki, mieszkania, domu,
 • podatków,
 • usługodawców – adresy, telefony,
 • urzędów gminy – adresy, telefony,
 • placówek banku – adresy, telefony,
 • sklepów z materiałami budowlanymi – adresy, telefony,
 • innych informacji formalno-prawnych.

Infolinia IT

W ramach serwisu odpowiadamy na pytania Klientów, użytkujących sprzęt PC wyłącznie do celów domowych, dotyczące:

 • komunikatów systemów operacyjnych Microsoft,
 • komunikatów pakietów Microsoft Office,
 • błędów oprogramowania i komunikatów wyświetlanych przez system,
 • danych teleadresowych firm zajmujących się naprawą lub serwisem sprzętu komputerowego,
 • danych teleadresowych sklepów ze sprzętem PC,
 • nowości w oprogramowaniu,
 • nowości sprzętowych,
 • oprogramowania antywirusowego,
 • pomocy przy zakupie komputera.

Infolinia Podróżna

W ramach serwisu Infolinia podróżna zapewniamy Klientom dostęp do informacji na temat kraju wyjazdu, takich jak:

 • obowiązki wizowe,
 • języki urzędowe,
 • pogoda,
 • panujące zwyczaje i święta państwowe,
 • wymagane szczepienia,
 • przepisy ruchu drogowego.

Ponadto udzielamy informacji:

 • na temat pomocy w wyborze najdogodniejszej trasy przejazdu,
 • dogodnych połączeniach komunikacyjnych,
 • wypożyczalniach sprzętu turystycznego,
 • biurach podróży,
 • obozach sportowych,
 • atrakcjach turystycznych,
 • na temat danych teleadresowych placówek konsularnych i ambasad,
 • na temat postępowania w przypadku utraty dokumentów podczas podróży zagranicznej,
 • placówkach medycznych i szpitalach.

Bezpieczne zakupy

Mondial Assistance zapewnia bezpłatne wsparcie w przypadku jakichkolwiek trudności związanych z reklamacjami zakupionych przedmiotów, dzięki łatwemu dostępowi do porad prawnych i pomocy informacyjnej. Pomoc prawna obejmuje sytuacje zakupu rzeczy ruchomych, tj. sprzętu RTV/AGD/PC przez konsumentów bezpośrednio oraz za pośrednictwem Internetu.

Zakres ubezpieczenia:

1. Infolinia – informacja o podstawowych prawach konsumenta i obowiązkach sprzedawcy:

 • Jakie obowiązki ma sprzedawca przy umowach z konsumentem
 • Co to jest wzorzec umowny
 • Co to są niedozwolone klauzule (postanowienia) umowne
 • Jakie postanowienia umowy mogą być uznane za niedozwolone
 • Jakie dodatkowe uprawnienia ma konsument przy sprzedaży internetowej
 • Co oznacza rękojmia za wady rzeczy sprzedanej
 • Jak można dochodzić rękojmi z tytułu wad zakupionej rzeczy
 • Jakie uprawnienia przysługują konsumentowi z tytułu rękojmi
 • Co jeśli sprzedawca nie odpowiedział na reklamację i żądanie wymiany lub naprawy
 • Kiedy sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru z umową
 • Do kogo zwrócić się w razie naruszenia praw konsumenta 

2. Porady prawne – udzielane za pośrednictwem poczty elektronicznej porady dotyczące konkretnej sytuacji w jakiej znalazł się Klient. Klient przesyła na podany adres e-mail opis konkretnego, problematycznego przypadku i otrzymuje w ciągu. 3 dni roboczych informację od prawnika Mondial Assistance wyjaśniającą, jakie prawa mu przysługują i jakie kroki może podjąć w swojej sprawie.

Bezpieczna tożsamość

Mondial Assistance pomaga zabezpieczyć się przed kradzieżą tożsamości i danych wrażliwych, a jeśli już do kradzieży doszło – pomoże w uzyskaniu nowych dokumentów oraz zastrzeżeniu tych skradzionych. Klient objęty jest ochroną, zarówno w Polsce, jak i za granicą, a pomoc udzielana jest przez całą dobę. Proponowany zakres usług:

 • Pomoc w razie utraty dokumentów:
 • Pomoc informacyjna w zastrzeżeniu kart płatniczych i kredytowych.
 • Pomoc informacyjna w zgłoszeniu utraty na policji.
 • Pomoc w uzyskaniu dokumentów zastępczych (informacje o wymaganych dokumentach, formularzach oraz dane teleadresowe urzędów i instytucji).
 • Pomoc w wypełnianiu wniosku o uzyskanie raportu w BIK.
 • Pomoc administracyjna w przypadku utraty lub kradzieży dokumentów podróży za granicą (paszport, wiza wjazdowa, bilet lotniczy), w tym: udzielanie informacji, co do dalszego postępowania, a także informacji użytecznych w uzyskaniu pomocy odpowiednich władz lokalnych (numery telefonów do placówek konsularnych, pośredników turystycznych, linii lotniczych, policji itp.).
 • Przekazanie dowolnej osobie w Polsce, wskazanej przez Klienta, pilnej informacji związanej z nagłą sytuacją, która wystąpiła podczas podróży zagranicznej.

Infolinia prawna

Zakres infolinii ustalamy indywidualnie z Partnerem biznesowym w oparciu o potrzeby wybranej grupy Klientów docelowych. W ramach usługi udzielamy Państwa Klientom informacji, m.in. na temat:

 • dostępu do wzorów umów (sprzedaży, zmiany, darowizny, umowy przedwstępnej, umowy ostatecznej itd.),
 • dostępu do aktów prawnych (przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy kodeksu administracyjnego itd.),
 • danych teleadresowych kancelarii prawnych,
 • danych teleadresowych organów właściwych do rozpatrywania zgłoszonych spraw,
 • zasad emerytalnych oraz wymaganych dokumentów i trybu ich składania,
 • przepisów dotyczących wysokości i zasad przyznawania świadczeń przedemerytalnych,
 • danych o rodzajach działalności gospodarczej, zasadach rejestracji i podatkach,
 • danych o służbie zdrowia w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • szczegółów ubezpieczenia ZUS – rodzajów zasiłków i zasad ich przyznawania,
 • zasad przyznawania odpraw pieniężnych,
 • zapisów o prawach i obowiązkach bezrobotnych,
 • szczegółów rejestracji w urzędzie pracy,
 • zasad przyznawania zasiłku dla bezrobotnych i jego wysokości,
 • danych o innych formach pomocy udzielanej osobom bezrobotnym,
 • danych teleadresowych biur pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • danych teleadresowych biur pośrednictwa pracy oferujących pracę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 • możliwości korzystania z pomocy psychologa w ramach ubezpieczenia społecznego – adresy, telefony,
 • pisania CV oraz listu motywacyjnego,
 • pisania biznesplanu.

Infolinia „Baby assistance”

Dziecko to ogromne szczęście w rodzinie, dlatego ważne jest, aby było objęte odpowiednią opieką i troską od samego początku. W ramach Infolinii „Baby assistance” zapewniamy młodym rodzicom dostęp do wielu informacji, w tym dotyczących, m.in. pielęgnacji w czasie ciąży i po porodzie, badań prenatalnych, a także obowiązkowych szczepień niemowląt.