Produkty i usługi

Funeral assistance

Po śmierci bliskiego, rodzina może liczyć na pomoc finansową, organizacyjną i informacyjną w szczególności związaną z pogrzebem. Oprócz pokrycia kosztów pogrzebu oraz pomocy w jego organizacji zapewniamy konsultacje psychologa i pomoc prawną. Gdy istnieje taka potrzeba, zajmujemy się sprowadzeniem ciała zmarłego do kraju, a także organizujemy i pokrywamy koszty dojazdu najbliższej rodziny na ceremonię pogrzebową.

Oferowane usługi:

  • pomoc w organizacji pogrzebu i pokrycie kosztów,
  • pomoc prawna,
  • pomoc psychologa,
  • pokrycie kosztów przyjazdu i pobytu członka rodziny w związku z pogrzebem,
  • organizacja transportu zwłok.