Produkty i usługi

Bezgotówkowa likwidacja szkód domowych

Bezgotówkowa likwidacja szkód domowych – nowa jakość w obsłudze szkód

W dobie powszechnego kryzysu gospodarczego, w tym wysokiej inflacji, która przekłada się na wzrost kosztów usług i cen materiałów budowlanych, bezpieczeństwo finansowe w razie wystąpienia nieprzewidzianych kosztów spowodowanych szkodą w domu lub mieszkaniu stało się sprawą priorytetową.

Wyszliśmy naprzeciw tym okolicznościom wprowadzając do naszej oferty usługę organizacji remontu i przywrócenia nieruchomości do stanu sprzed szkody.

Zajmiemy się organizacją remontu i jego koordynacją po pożarze, zalaniu czy awarii instalacji. Na każdym etapie likwidacji szkody monitorujemy postępy prac, od przyjęcia zgłoszenia, po odbiór prac remontowych. Zajmiemy się wykonaniem oględzin, sporządzeniem kosztorysu, organizacją ekipy remontowej, zakupem i dostawą materiałów oraz rozliczeniem z usługodawcą.

Realizujemy remont zgodnie z ustalonym zakresem prac i harmonogramem oraz według ustandaryzowanego cennika usług. Korzystamy tylko ze sprawdzonych i doświadczonych fachowców i ekip remontowych. 

Nowe podejście do likwidacji szkody niesie za sobą szereg korzyści dla obu stron – Klienta i Ubezpieczyciela. To zarówno wygoda i oszczędność czasu jak również kontrola kosztów, ich redukcja oraz podniesienie wskaźników jakościowych.

Korzyści dla Ubezpieczyciela:

 • Elastyczność współpracy – dostosowujemy proces i zakres prac do potrzeb Partnera
 • Kontrola i przewidywalność kosztów:
  o Klarowne i proste zasady wyceny szkód
  o Redukcja ryzyka nadużyć i fraudów
  o Redukcja kosztów związanych z obsługą reklamacji i odwołań
  o Optymalna kierowalność i obsługa zleceń
 • Optymalna alokacja budżetu w procesie likwidacji szkody
 • Rozwiązanie gotowe do wdrożenia bez istotnych nakładów po stronie Partnera
 • Konkurencyjny wyróżnik oferty

Korzyści dla Klienta:

 • Szybka, faktyczna likwidacja szkody dostosowana do potrzeb Klienta
 • Brak konieczności szukania zaufanego fachowca
 • Wygoda Klienta i jego minimalne zaangażowanie w proces
 • Gwarancja pokrycia kosztów przywrócenia nieruchomości do stanu sprzed uszkodzenia
 • Specjalistyczne i fachowe doradztwo przez wykwalifikowanych w dziedzinie remontów usługodawców
 • Bezpieczeństwo finansowe w razie nieprzewidzianych wydatków
 • 2 lata gwarancji na zrealizowane usługi
 • Pełny wachlarz specjalizacji w tym:
  o malowanie,
  o tapetowanie,
  o tynkowanie,
  o układania glazury i terakoty,
  o układanie podłóg,
  o wymiana okien i drzwi
  o murowanie
  o ocieplanie domów i mieszkań.