Produkty i usługi

Assistance dla biznesu

Biznes Assistance to grupa produktów skierowana do firm, dla których ważne jest zapewnienie ochrony pracownikom w miejscu pracy. W ramach Biznes Assistance oferujemy możliwość zorganizowania interwencji specjalistów w zakresie prac remontowych na terenie firmy, dozoru mienia i jego transportu, a także pomocy medycznej dla pracowników w ramach NNW.

Ubezpieczony to właściciel firmy lub jego pracownik, a miejscem ubezpieczenia jest posesja, budynek lub lokal znajdujący się na terytorium Polski, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Chronimy też pracowników w czasie podróży służbowej.

Interwencje specjalisty

W małej lub średniej firmie nieoczekiwana awaria kanalizacji lub przepięcie elektryczne może skutkować wymiernymi stratami finansowymi. W przypadku wystąpienia takiego zdarzenia w biurze naszego Klienta Mondal Assistance proponuje szybką i efektywną pomoc specjalistów: ślusarza, hydraulika, elektryka, szklarza, stolarza, dekarza, technika urządzeń grzewczych.

Przechowywanie ocalałego mienia

W przypadku zdarzenia, na skutek którego miejsce prowadzenia biznesu zostało trwale uszkodzone, istnieje możliwość przechowania mienia ubezpieczonego na czas remontu lub usunięcia awarii.

Transport i transport powrotny mienia

Kiedy dotychczasowe biuro firmy, z powodu uszkodzeń lub awarii, nie nadaje się do użytkowania, istotne staje się przetransportowanie pozostałego mienia na czas remontu. Sieć usługodawców Mondial Assistance to również firmy transportowe, zdolne do zorganizowania przeprowadzki nawet średniej wielkości biura w ciągu jednego dnia.

Podróż powrotna pracownika do firmy

Jest to usługa, która gwarantuje zorganizowanie szybkiego powrotu pracownika do biura, w przypadku gdy ten przebywa w podróży służbowej, a jego obecność w siedzibie firmy okazuje się być niezbędna. W ramach usługi Mondial Assistance organizuje również transport pozostawionego pojazdu do siedziby firmy.

Pomoc medyczna w miejscu pracy

Gdy na terenie biura dojdzie do nieszczęśliwego wypadku, Mondial Assistance, stosownie do zaistniałej potrzeby, organizuje wizytę lekarza, transport do szpitala, dostawę leków lub sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego.

Pomoc domowa dla hospitalizowanego pracownika

W przypadku przedłużającego się pobytu w szpitalu hospitalizowanego pracownika, oferujemy zorganizowanie pomocy w prowadzeniu domu poszkodowanego.

Zastępstwo w podróży służbowej

Zapewniamy transport pracownika oddelegowanego do zastąpienia Ubezpieczonego, jeżeli podczas służbowej podróży ulegnie on wypadkowi lub zachoruje.

Organizacja pomocy prawnej

Coraz powszechniejsze są sytuacje, w których nieodzowna jest szybka pomoc prawnika, wskazująca właściwe kierunki postępowania w problematycznej sytuacji. Organizujemy pomoc prawną związaną z prowadzeniem biznesu, jak i w sprawach prywatnych. Szczegóły w dziale Ochrona prawna. (przekierowanie do podstrony „Ochrona prawna”)

Infolinia medyczna

W razie problemów ze zdrowiem pracowników firmy istnieje możliwość konsultacji z lekarzem dyżurującym w Centrum Operacyjnym Mondial Assistance. Szczegóły w dziale Infolinie. (przekierowanie do podstrony „Usługi informacyjne”)