Jak działa assistance?

Mondial Assistance zapewnia pomoc i wsparcie osobom potrzebującym. Naszym zadaniem jest nie tylko organizacja usług, ale zwłaszcza kompleksowa opieka nad klientem i koordynacja sprawy od początku do szczęśliwego zakończenia. Naszym klientom oferujemy bezpieczeństwo i wsparcie nawet w najtrudniejszych sytuacjach.

Jak przebiega proces obsługi zgłoszenia

  • Klient wykonuje telefon do Centrum Operacyjnego.

  • Dyżurujący koordynator dokonuje weryfikacji i zbiera informacje na temat zaistniałego zdarzenia.

  • Koordynator wyszukuje właściwego usługodawcę i przekazuje zlecenie.

  • Klient dostaje informację (telefonicznie lub przez wiadomość sms), kiedy nasz specjalista dotrze na miejsce zdarzenia.

  • Usługodawca wykonuje powierzone mu zadanie.
    Usługa dla naszych klientów wykonywana jest bezgotówkowo.

  • W razie konieczności klient przesyła rachunki do likwidacji szkody.

Losowo wybrana grupa klientów, którym udzieliliśmy pomocy bierze udział w ankiecie jakościowej.