Odpowiedzialność społeczna

Wolontariat pracowniczy

Nasi pracownicy chętnie angażują się w akcje społeczne i charytatywne. Spełniając ich oczekiwania dajemy możliwość wolontariatu pracowników w wybranej przez siebie organizacji działającej na rzecz zwierząt. W zamian za każdą przepracowaną przez naszych pracowników godzinę w ramach wolontariatu, Mondial Assistance obdarowuje jedno z mazowieckich schronisk opakowaniem karmy dla zwierząt. Wolontariat w organizacji na rzecz zwierząt to inicjatywa pomocowa, która wyszła od samych pracowników.