Odpowiedzialność społeczna

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

Od blisko dekady współpracujemy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji. Misją Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji jest poprawa sytuacji osób z niepełnosprawnością poprzez działanie na rzecz wyrównywania szans, integracji społecznej oraz kształtowania świadomości obywatelskiej.

Współpracując z „Integracją” walczymy ze stereotypem, że osoby z niepełnosprawnością są mniej wydajne w pracy. Dzięki naszemu wsparciu powstał pierwszy portal z ogłoszeniami o pracy dedykowany osobom z niepełnosprawnościami. Sprawniwpracy.pl skutecznie łączy kandydatów i pracodawców szukających pracowników, jednocześnie dając sporą dawkę wiedzy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zaangażowaliśmy się także w projekt „Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?”, który miał przekonać kierowców o potrzebie pozostawiania wolnych „kopert’’ dla pojazdów osób z niepełnosprawnością na niepublicznych parkingach. Kampania ma zwrócić uwagę władz samorządowych oraz służb porządkowych na istotny problem. Ma zachęcić władze i upoważnione służby do podjęcia konsekwentnych działań.

Od wielu lat pomagamy w organizacji corocznej Wielkiej Gali Integracji – największej imprezy promującej integrację osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie.

Mondial Assistance wspierał Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji również w kampanii "Płytka wyobraźnia to kalectwo". Kampania ta jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych przedsięwzięć tego rodzaju. Wyrażamy nadzieję, że dzięki niej wielu młodych ludzi uniknęło nieopatrznych skoków do wody, które często kończą się tragicznie.