Żadna firma nie może działać w oderwaniu od swojego otoczenia, a jej cele muszą być zbieżne z dobrem społecznym. Jest to bowiem kluczowy element zapewniający perspektywy zrównoważonego wzrostu organizacji. Dla Mondial Assistance społeczna odpowiedzialność biznesu jest istotnym aspektem życia organizacji, wpływającym na podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących przyszłości firmy. Dla Mondial Assistance społeczna odpowiedzialność biznesu jest istotnym aspektem życia organizacji, wpływającym na podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących przyszłości firmy.

W naszej strategii społecznie odpowiedzialnego biznesu wyszczególniliśmy 4 grupy interesariuszy:

  • Pracownicy - to dzięki nim odnieśliśmy sukces. To ich entuzjazm, wiedza i chęci pozwoliły nam osiągnąć tak wiele.
  • Społeczności lokalne - Nie działamy w próżni. Nasza działalność wpływa na społeczeństwo, a potrzeby społeczne wpływają na nasze działania. Skoro możemy pomóc - pomagamy.
  • Usługodawcy - jesteśmy solidnym partnerem dla kilku tysięcy firm w Polsce.
  • Partnerzy biznesowi - ich zaufanie to podstawa naszego funkcjonowania na rynku. Od wielu lat świadczone przez nas usługi pozwalają naszym partnerom biznesowym budować pozytywne relacje ze swoimi klientami. Wierzymy, że społeczne zaangażowanie Mondial Assistance wzmocni zaufanie do firmy jako solidnego partnera.

Nasze inicjatywy społeczne

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

Od blisko dekady współpracujemy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji. Misją Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji jest poprawa sytuacji osób z niepełnosprawnością poprzez działanie na rzecz wyrównywania szans, integracji społecznej oraz kształtowania świadomości obywatelskiej.

Dowiedz się więcej

Akademia Pierwszej Pomocy

Karetki pogotowia ratunkowego jeżdżące w Polsce są jednymi z najlepiej wyposażonych na świecie, jednak od momentu wezwania do przyjazdu karetki mija zazwyczaj od 8 do 15 minut. Przy zatrzymaniu krążenia człowiek umiera po 4 minutach.

Dowiedz się więcej

Healthy Truck – coroczne badania profilaktyczne w mobilnym stoisku Mondial Assistance

W Mondial Assistance dbamy o zdrowie. Co roku wiosną organizujemy specjalnie przygotowany samochód, w którym można wykonać kilka badań profilaktycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Dowiedz się więcej

Domaniewska Oddaje Krew

Krew ratuje życie. Oddanie jednej jednostki krwi to mniej więcej godzina, a może dać długie życie choremu lub poszkodowanemu w wypadku.

Dowiedz się więcej

Wolontariat pracowniczy

Nasi pracownicy chętnie angażują się w akcje społeczne i charytatywne. Spełniając ich oczekiwania dajemy możliwość wolontariatu pracowników w wybranej przez siebie organizacji działającej na rzecz zwierząt.

Dowiedz się więcej

Dawcy szpiku

Staramy się wspierać różne działania, które mogą uratować życie. Oprócz corocznie organizowanej zbiórki krwi wspieraliśmy też Fundację DKMS prowadzącą największą w Polsce i Europie bazę potencjalnych dawców szpiku kostnego.

Dowiedz się więcej

Gwiazdka dla Domów Dziecka

Od wielu lat w okresie przedświątecznym organizujemy zbiórkę prezentów dla ubogich rodzin, dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych. Nasi pracownicy kupowali już lodówki, łóżka, wózki dziecięce i setki kilogramów żywności o długim okresie przydatności w ramach Szlachetnej Paczki, kupowali też wymarzone przez nastolatków markowe bluzy i buty, smartfony i zabawki.

Dowiedz się więcej