Mondial Assistance na świecie

Jesteśmy częścią międzynarodowej grupy ubezpieczeniowo-serwisowej, która posiada Centra Operacyjne w 36 krajach na 5 kontynentach. Poprzez swoją sieć o światowym zasięgu składającą się z 135 korespondentów i 400 000 usługodawców interweniuje co 2 sekundy!

Odwiedź strony oddziałów Naszej grupy