Kim jesteśmy?

Dyrekcja

Tomasz Frączek

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Frączek pełni funkcję dyrektora generalnego AWP P&C S.A. Oddział w Polsce. Jest również prezesem zarządu AWP Polska Sp. z o.o. Większą część życia zawodowego związał z rynkiem turystycznym. Karierę rozpoczął w Polskich Liniach Lotniczych LOT, gdzie pracował przez 14 lat, w tym ostatnie 4 lata jako prezes barcelońskiego biura LOT. Następnie pracował jako Zastępca Dyrektora w IATA BSP Polska, a od 1994 roku był dyrektorem naczelnym American Express Polska. W 1999 roku rozpoczął tworzenie struktur Mondial Assistance w Polsce (wówczas jeszcze pod marką Elvia), której przewodzi do dziś. Od 2012 roku pełni w Mondial Assistance także funkcję dyrektora Regionu Europy Wschodniej, odpowiadającego za Polskę, Czechy, Słowację i Rosję.

Piotr Ruszowski

DYREKTOR SPRZEDAŻY I CZŁONEK ZARZĄDU

Z Mondial Assistance związany od 2011 roku, na początku jako kierownik działu marketingu i komunikacji, a od maja 2014 roku dyrektor pionu sprzedaży i marketingu. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w PricewaterhouseCoopers (PwC) oraz ING Nationale-Nederlanden Polska. Absolwent The Chartered Institute of Marketing oraz London School of Public Relations. Od 2016 roku pełni także funkcję Dyrektora Sprzedaży i Marketingu Regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Piotr Junczewski

DYREKTOR FINANSOWY I CZŁONEK ZARZĄDU

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w takich firmach, jak PZU, PBK SA, Agropolisa, czy Signal Iduna. Pracę w Mondial Assistace zaczął w 2002 roku na stanowisku Głównego Księgowego (wtedy jeszcze pod marką Elvia). Obecnie, jako Dyrektor Finansowy odpowiada za księgowość, budżetowanie i analizy finansowe. Od 2012 roku pełni także funkcję Dyrektora Finansowego Regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Kamil Elkader

DYREKTOR HR

W Mondial Assistance pracuje od 2011 roku, a funkcję Dyrektora HR pełni od marca 2014 roku. Wcześniejsze doświadczenia zdobywał w branży informatycznej, przesyłek kurierskich oraz w firmie zajmującej się rekrutacją kadry kierowniczej. Jest absolwentem socjologii IFiS UW oraz psychologii w SWPS. Jego odpowiedzialność koncentruje się na kształtowaniu systemów zarządzania wynikami pracy, a także zatrudnianiu, rozwijaniu i angażowaniu pracowników oraz utalentowanych liderów, którzy zapewnią realizację celów strategicznych firmy. Od 2014 roku pełni także funkcję Dyrektora HR Regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Piotr Krawczyk

DYREKTOR OPERACYJNY

W Mondial Assistance od 1999 roku. Poprzednio pracował przez dwa lata na stanowisku Konsultanta IT w IATA. Swoją karierę zawodową w obszarze kierowania zespołem rozpoczął na stanowisku Kierownika Zakładu Badań i Wdrożeń w Warszawskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym. Absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie na Wydziale Geodezji i Fotogrametrii. Obecnie odpowiada za obszar IT, Platform Operacyjnych, Działu Sieci oraz Działu Wdrożeń Operacyjnych.

Anna Rycombel

DYREKTOR TECHNICZNY

Do Mondial Assistance dołączyła w marcu 2014 roku. Jako Dyrektor Techniczny odpowiada za wycenę produktów oferowanych przez firmę oraz obszar rezerw techniczno-ubezpieczniowych. Swoją karierę zawodową rozpoczynała w KPMG w Departamencie Audytu Bankowego. Później przez 7 lat pracowała w AXA Direct Polska zajmując się aktuariatem rezerwowym, analizami oraz raportowaniem zarządczym i operacyjnym. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2016 roku pełni także funkcję Dyrektora Underwritingu Regionu Europy Środkowo-Wschodniej, a od 2017 roku również regionu Wielkiej Brytanii i Irlandii.