Kim jesteśmy?

Dyrekcja

Piotr Ruszowski

PREZES ZARZĄDU

Piotr Ruszowski pełni funkcję dyrektora generalnego AWP P&C S.A. Oddział w Polsce. Jest również prezesem zarządu AWP Polska Sp. z o.o. Z Mondial Assistance związany od 2011 roku, na początku jako kierownik działu marketingu i komunikacji, a od maja 2014 roku dyrektor pionu sprzedaży i marketingu. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w PricewaterhouseCoopers (PwC) oraz ING Nationale-Nederlanden Polska. Absolwent The Chartered Institute of Marketing oraz London School of Public Relations. Od 2016 roku pełni także funkcję Dyrektora Sprzedaży i Marketingu Regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Piotr Junczewski

DYREKTOR FINANSOWY I CZŁONEK ZARZĄDU

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w takich firmach, jak PZU, PBK SA, Agropolisa, czy Signal Iduna. Pracę w Mondial Assistace zaczął w 2002 roku na stanowisku Głównego Księgowego (wtedy jeszcze pod marką Elvia). Obecnie, jako Dyrektor Finansowy odpowiada za księgowość, budżetowanie i analizy finansowe. Od 2012 roku pełni także funkcję Dyrektora Finansowego Regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Monika Słupska

DYREKTOR HR

Do Mondial Assistance dołączyła w 2013 roku na stanowisko HR Business Partnera. W latach 2019-2021 zdobywała doświadczenia poza strukturami firmy, a następnie w październiku 2021 powróciła do Mondial Assistance i objęła rolę Dyrektora HR. Doświadczenia zawodowe zdobywała m.in. w Hartmanns, MS Services oraz w MetLife. Absolwentka Ekonomii na Uniwersytecie Łódzkim.

 

Piotr Krawczyk

DYREKTOR OPERACYJNY

W Mondial Assistance od 1999 roku. Poprzednio pracował przez dwa lata na stanowisku Konsultanta IT w IATA. Swoją karierę zawodową w obszarze kierowania zespołem rozpoczął na stanowisku Kierownika Zakładu Badań i Wdrożeń w Warszawskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym. Absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie na Wydziale Geodezji i Fotogrametrii. Obecnie odpowiada za obszar IT, Platform Operacyjnych, Działu Sieci oraz Działu Wdrożeń Operacyjnych.

 

Anna Rycombel

DYREKTOR TECHNICZNY

Do Mondial Assistance dołączyła w marcu 2014 roku. Jako Dyrektor Techniczny odpowiada za wycenę produktów oferowanych przez firmę oraz obszar rezerw techniczno-ubezpieczniowych. Swoją karierę zawodową rozpoczynała w KPMG w Departamencie Audytu Bankowego. Później przez 7 lat pracowała w AXA Direct Polska zajmując się aktuariatem rezerwowym, analizami oraz raportowaniem zarządczym i operacyjnym. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2016 roku pełni także funkcję Dyrektora Underwritingu Regionu Europy Środkowo-Wschodniej, a od 2017 roku również regionu Wielkiej Brytanii i Irlandii.