wróć do listy aktualności

01/05/2004

KOSZTY LECZENIA W UNII EUROPEJSKIEJ

1. Aby uzyskać druk E111 uprawniający do leczenia w UE na koszt NFZ w razie nagłego zachorowania lub wypadku, należy złożyć stosowny wniosek w regionalnym biurze NFZ i oczekiwać ok. 2 tygodni na odpowiedź. W tym czasie NFZ weryfikuje w ZUS fakt przelewania składek w ramach ubezpieczenia zdrowotnego na konto ZUS przez naszego płatnika składek (na ogół jest to pracodawca)
Polisę KLiA można nabyć nawet na lotnisku lub przejściu granicznym w ostatniej chwili przed przekroczeniem granicy. Nie potrzeba dowodów ubezpieczenia zdrowotnego, wielodniowego oczekiwania, weryfikacji składek itd. Ważna jest od chwili przekroczenia granicy, kosztuje niewiele: 1-2 Euro za dobę ważności w okresie, który sami sobie wybierzemy. 

2. Jeśli jesteśmy w tym szczęśliwym położeniu, że płatnik składek nie zalega ZUS-owi ani nie wystąpiły opóźnienia w przelewaniu składek z powodów losowych czy biurokratycznych, otrzymujemy stosowny druk E111 lub inny (dotyczy studentów, bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy lub osób pracujących legalnie w UE). Druk E111 będzie ważny przez 1 miesiąc. Można uzyskać jego przedłużenie na kolejny miesiąc, każdorazowo nawiązując kontakt z NFZ i uzyskując potwierdzenie przelania składek ubezpieczenia zdrowotnego za kolejny miesiąc. 
Polisa KLiA jest ważna tak długo, jak tego chcemy w chwili zakupu; sami decydujemy, jaki wariant odpowiedzialności, na jaki okres wybrać. 

3. Przy krótkim wyjeździe urlopowym czy służbowym dwutygodniowa procedura oczekiwania na wydanie druku E111 wydaje się trudna do zaakceptowania, tym bardziej że w wielu krajach UE obecnych, jak i nowych NIE WSZYSTKIE, a zwłaszcza prywatne placówki medyczne honorują druk E111 i wymagają za swoje usługi płatności gotówką lub posiadania prywatnego ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą. Dotyczy to przede wszystkim wielkich centrów turystycznych nadmorskich Hiszpanii, Grecji, Francji, Włoch, Cypru, Malty, Portugalii, a także górskich kurortów włoskich czy austriackich. 
Polisa KLiA jest ważna wszędzie, gdzie jesteśmy, i niezależnie od tego czy lokalna placówka medyczna ma podpisaną umowę z lokalnym odpowiednikiem naszego NFZ, ubezpieczyciel będzie w ramach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia polisy pokrywał koszty naszego leczenia oraz, co więcej, może na nasze życzenie taką pomoc zorganizować, zapewnić stosowny transport medyczny. 

4. Niektóre zachorowania traktowane jako nagłe w konkretnym kraju mogą nie znaleźć się na liście refundacyjnej nagłych zachorowań NFZ; wówczas pokrycie kosztów leczenia (na ogół wielokrotnie wyższych niż w Polsce), pomimo posiadania druku E111, spadnie na pacjenta lub jego rodzinę. 
Polisa KLiA zapewnia pokrycie w ramach OWU pomocy medycznej w przypadku nagłych zachorowaniach oraz wypadków, a za dodatkową składką uwzględnia dodatkowe ryzyka, związane np. z pracą, sportami wyczynowymi lub ekstremalnymi oraz zaostrzeniem schorzeń przewlekłych. 

5. Może się zdarzyć, że w następstwie wypadku (np. wypadek narciarski w Alpach) lub nagłego ciężkiego schorzenia będziemy w trybie natychmiastowym transportowani helikopterem do odpowiedniego ośrodka specjalistycznego. Koszt takiego przelotu z reguły przekracza 3-4 tys. Euro za godzinę lotu helikoptera - tych kosztów NFZ nie będzie zwracał w ramach uprawnień wynikających z druków E111. 
Polisa KLiA pokrywa koszty takiego transportu gdy stanowi on niezbędny w danej sytuacji składnik akcji ratunkowej lub leczenia. 

6. W wielu krajach UE pacjenci mają obowiązek współpłacenia za usługi medyczne. Kwoty są różne w zależności od kraju: np. w Niemczech 10 Euro za wizytę u lekarza i 10 Euro za każdy dzień hospitalizacji, do 14-ego dnia hospitalizacji; w Szwecji 140-200 SEK za wizytę u lekarza; we Francji 30% kosztów leczenia ambulatoryjnego i 20-25 % kosztów leczenia stacjonarnego i hospitalizacji, co przy koszcie w zwykłym oddziale szpitalnym wynosi 25% z 300-500 Euro dziennie lub w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej 25% z 1000-2500 Euro dziennie. Te 25% może się okazać dla polskiego obywatela kwotą bardzo trudną do zapłacenia, mimo że 75% pokryje NFZ. 
Polisa KLiA pokrywa całość rzeczywistych kosztów leczenia w ramach OWU. 

7. Bywa nierzadko, że w następstwie ciężkiego nagłego zachorowania lub wypadku za granicą po zakończeniu niezbędnej hospitalizacji pacjent musi być przetransportowany do szpitala w Polsce na kontynuację leczenia. Takiego transportu nie pokrywa NFZ w ramach druku E111, a jego koszty mogą sięgnąć nawet 10-15 tys. Euro w przypadku transportu samolotem sanitarnym ( latająca sala reanimacyjna z pełnym wyposażeniem do ratowania życia i podtrzymywania ważnych funkcji życiowych + personel medyczny i latający). Polisa KLiA zapewnia w takiej sytuacji zorganizowanie i pokrycie kosztów repatriacji do Polski do miejsca zamieszkania lub do szpitala, w eskorcie personelu medycznego, środkiem transportu odpowiednim do stanu pacjenta (ambulans, ambulans reanimacyjny, samolot sanitarny, lot rejsowy z lekarzem lub pielęgniarzem itd). 

8. Druk E111 sam nie stanowi dla lekarzy w krajach UE dokumentu ubezpieczenia. Żeby mógł on spełnić taką funkcję, konieczna jest uprzednia wizyta u lokalnego dla danego państwa płatnika będącego odpowiednikiem naszego NFZ, a więc np. w Kasie Chorych w Austrii lub w Niemczech. Po otrzymaniu stosownego dokumentu od tych instytucji można dopiero udać się do lekarza lub szpitala. 
Polisa KLiA wystawiona przez renomowane towarzystwo ubezpieczeniowe w Polsce takim dokumentem już jest, a w razie konieczności lokalny zagraniczny przedstawiciel polskiego TU uruchamia procedurę płatności na miejscu. Wystarczy jeden telefon do czynnego całą dobę przez 365 dni w roku Centrum Operacyjnego w Polsce i problemy z płatnościami przejmuje na siebie TU. 

9. Refundacja leków jest różna w różnych krajach i zwykle wymaga pokrycia od kilkunastu do kilkudziesięciu lub nawet stu procent ich wartości. 
Polisa KLiA pokrywa pełne koszty leków niezbędnych do leczenia w razie nagłego zachorowania lub wypadku. 

10. W niektórych krajach (np. Hiszpania) koszty leczenia stomatologicznego nie podlegają refundacji w ogóle. 
Polisa KLiA pokrywa takie koszty do limitu 75-100 Euro. 

Podsumowując: 
Nawet w sytuacji gdy już będziemy posiadali druk E111, warto zaopatrzyć się w polisę ubezpieczeniową KLiA chociażby po to tylko, by z tej polisy móc pokryć koszty, będące wynikiem nagłego zachorowania lub wypadku, a których nie pokrywa w danym kraju ubezpieczenie zdrowotne lub NFZ odmawia pokrycia w ramach druku E111. Zwracamy tu uwagę na szczególnie kosztowne przedsięwzięcie, jakim jest repatriacja w eskorcie medycznej z zagranicy do kraju, a które gwarantuje polisa KLiA, często bez limitu kosztów

wróć do listy aktualności

Czytaj także

07/09/2018

Podsumowanie wakacji – wzrost korzystania z assistance medycznego za granicą

W trakcie tegorocznego sezonu urlopowego, wyjazd za granicę zadeklarowało 7,4 mln osób. Z analizy danych zebranych przez Mondial Assistance wynika, że korzystanie z assistance medycznego wzrosło o 23 p.

Więcej

11/10/2018

Mondial Assistance wspiera na drodze kierowców korzystających z aplikacji Waze

Waze to jedna z największych społecznościowych aplikacji nawigacyjnych, której użytkownicy w czasie rzeczywistym informowani są o tym co dzieje się na drodze - o stłuczkach, wypadkach, korkach. Korzysta z niej ponad 22 miliony osób, w 20 krajach Europejskich.

Więcej

28/11/2018

Jak przygotować auto na zimę

Samochód jest niewątpliwie jednym z ulubionych środków transportu Polaków. Dane zbierane przez Mondial Assistance pokazują, że ilość wezwań assistance samochodowego pod koniec roku wzrasta. Dla kierowców to trudny czas, a dla branży assistance wiąże się on ze stanem wzmożonej gotowości do udzielania pomocy.

Więcej