wróć do listy aktualności

28/10/2014

Gorąca linia do prawnika

Według badań Naczelnej Rady Adwokackiej z usług prawnika (najczęściej notariusza) w ostatnich 10 latach korzystał zaledwie co piąty Polak. Ta liczba może dziwić, biorąc pod uwagę, że z roku na rok rośnie ilość spraw kierowanych do sądów powszechnych w Polsce. W 2008 r. było ich nieco ponad 11 mln., a w roku ubiegłym już ponad 15 mln (wg danych Min. Sprawiedliwości).


Sytuacje, w których nieodzowna jest szybka pomoc prawnika, wskazująca właściwe kierunki postępowania w problematycznych sprawach jest coraz powszechniejsza. W Polsce wiele osób przed wsparciem merytorycznym wiedzą prawnika powstrzymuje bariera psychologiczna czy obawa o koszty. Wiele zmienić mogą w tym zakresie ubezpieczenia ochrony prawnej. Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że w 2013 roku Polacy kupili już ponad 1,3 mln takich ubezpieczeń. Jednym z przykładów ubezpieczeń tego typu jest Ochrona Prawna Mondial Assistance.

Porada prawna w godzinę  
Wsparcie Mondial Assistance to przede wszystkim infolinia prawna obsługiwana przez centrum operacyjne. Dzwoniąc do niego można zasięgnąć porady aplikantów radcowskich lub adwokackich, a w przypadku bardziej złożonych spraw, także radców prawnych i adwokackich. W sprawach mniej skomplikowanych, nie wymagających analizy wielu dokumentów, odpowiedź uzyskuje się już po jednej godzinie. W takim trybie porady udzielane są telefonicznie lub drogą mailową. Są to np. informacje o danych teleadresowych sądów, prokuratury, policji, urzędów administracji publicznej, procedurach i wiążących się z nimi kosztach, treści aktów prawnych. Prawnicy pracujący w centrum operacyjnym w ciągu jednego dnia dostarczą wzory umów cywilnoprawnych, umów o pracę, czy wzory pism związanych z tymi umowami (m.in. oświadczeń o odstąpieniu, wezwań do zapłaty, wypowiedzeń, porozumień rozwiązujących lub zmieniających umowy, reklamacji).

Od opinii po zastępstwo procesowe  
W sprawach bardziej złożonych sporządzana może być opinia rozstrzygająca kwestie prawne zawarte w zapytaniu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, orzecznictwo i dorobek doktryny, wraz z analizą i ewentualną korektą dokumentów przedstawionych przez klienta. Ochrona Prawna Mondial Assistance to też sporządzanie opinii przesłanych przez klienta projektów umów, pism, czy sporządzanie projektów takich dokumentów zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez klienta. Pisma mogą być związane z dochodzeniem praw na drodze sądowej lub na drodze egzekucji (pozwy i apelacje oraz odpowiedzi na nie, sprzeciwy lub zarzuty do nakazów zapłaty). Opinia prawna przygotowana jest w ciągu maksymalnie 20 godzin roboczych od chwili ustalenia stanu faktycznego.

- W Skandynawii nawet 9 na 10 osób ma ubezpieczenie ochrony prawnej, w Polsce znacznie mniej, ale w ostatnim roku sprzedano ich o blisko 1/3 więcej niż we wcześniejszym. Produkty takie jak nasz mają szansę spełnić ważną rolę dając łatwiejszy dostęp do porady prawnej, szybko i tanim kosztem – mówi Piotr Ruszowski, dyrektor sprzedaży i marketingu z Mondial Assistance. – Nasz zespół tworzy grupa prawników, głównie radców prawnych, specjalistów z różnych dziedzin prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego, ochrony praw konsumentów, ochrony danych osobowych, posiadających wieloletnie doświadczenie w obsłudze osób fizycznych i podmiotów gospodarczych – dodaje Piotr Ruszowski.


W najbardziej rozbudowanej wersji usługi Ochrony Prawnej, klienci mogą korzystać z zastępstwa procesowego, czyli reprezentacji pełnomocnika w sądach różnych instancji. 

wróć do listy aktualności

Czytaj także

06/12/2018

Zwichnięcia, skręcenia, złamania - to najczęstsze urazy jakich doznają narciarze i snowboardziści

Lista kontuzji, jakie zdarzają się miłośnikom zimowych sportów jest bardzo długa. Z analizy danych zebranych przez Mondial Assistance wynika, że narciarze najczęściej ulegają wypadkom w drugim dniu wyjazdu, na stokach we Włoszech, Austrii oraz Francji.

Więcej

28/11/2018

Jak przygotować auto na zimę

Samochód jest niewątpliwie jednym z ulubionych środków transportu Polaków. Dane zbierane przez Mondial Assistance pokazują, że ilość wezwań assistance samochodowego pod koniec roku wzrasta. Dla kierowców to trudny czas, a dla branży assistance wiąże się on ze stanem wzmożonej gotowości do udzielania pomocy.

Więcej

20/12/2018

Rozwiązania telemedyczne dostępne 24 godziny na dobę

Rozwój nowych technologii następuje bardzo szybko. Dostarczają one nowoczesne, korzystne rozwiązania, które oferują istotną poprawę jakości życia. Wszystko, co jest w stanie pomóc nam udoskonalić i monitorować stan zdrowia, jest ważnym krokiem w kierunku dłuższego i efektywniejszego życia i lepszych pakietów assistance.

Więcej